Info

Betaling

U kunt rechtstreeks op onze bankrekening betalen.
  • Gebruik uw bestelnummer als betalingskenmerk.

 

  • Uw bestelling wordt pas verzonden als het geld op onze rekening is bijgeschreven.

 

  • U kunt ook Ingenico Ogone gebruiken om met uw krediet- of debetkaart te betalen.

 

  • Al onze betalingen zijn veilig.

 

  • Wanneer u met een kredietkaart betaalt, wordt uw kredietkaart onmiddellijk gedebiteerd en wordt uw bestelling verwerkt.

 

Zoals aangegeven in onze Algemene Verkoopvoorwaarden:
  • Tenzij anders vermeld zijn onze facturen contant betaalbaar te Brussel, netto en zonder korting, bij ontvangst van de goederen.

 

  • Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om onze facturen te innen of geldige ontvangstbewijzen af te geven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen geldige betalingen alleen worden verricht in opdracht van MIA ZIA SPRL.

 

  • In geval van niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, wordt de schuld verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand.

 

  • Behoudens externe oorzaken in de zin van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek, is de schuldenaar bij niet-betaling van de factuur binnen 15 dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief, een forfaitaire boete verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd elke andere boete die verschuldigd is in geval van verzuim van de koper.